שותף מייסד, מנהל פיתוח עסקי
רו"ח, האוניברסיטה העברית בכלכלה וחשבונאות, לימד בחוג לחשבונאות קורסים שונים, ועוסק בתחומים מגוונים של מקצוע ראיית החשבון.
בעל ניסיון רב בתחום האינטרנט, בכלל זה הקמת אתרי אינטרנט וייזום עסקים מבוססי אינטרנט והאחראי על איפיון מערכת cpasite לרואי חשבון. במידה ויש לכם שאלות לגבי האופן בו כדאי להציג את שירותי המשרד שלכם וכן לכל שאלה אחרת.